Rashi Joyvin White 750ML Kosher 
Sku: 2888
Continue Shopping >>
Rashi Joyvin White
Product Information
Country: Italy
Type: Still wine, Kosher
ABV: 5.50%


Price:
$6.99


Add Rashi Joyvin White To Cart